Julkalender

Dagens lucka: hbtq-certifiera alla stadens verksamheter

Trots att Stockholm på många vis är en öppen stad är många hbtq-personer idag inte öppna med sin läggning. Dessutom förekommer diskriminering, hot och våld fortfarande mot hbtq-personer.

Det finns också problem i bemötandet av hbtq-personer i offentliga verksamheter, ofta på grund av okunskap. Ett verktyg som finns för att arbeta med problemet är det som kallas för hbtq-certifiering. Medarbetarna får genom utbildning ökad kunskap om hbtq, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer och påbörjar ett förändringsarbete. Det här arbetet är jätteviktigt och bedrivs idag inom Stockholms stads verksamheter men behöver påskyndas.

Dagens lucka: 
I alla stadens verksamheter och funktioner
Ska lika och rätt behandling råda för alla personer
Diskriminering är inget vi någonsin kan tolerera
HBTQ-certifiera mera!

Kopiera länk