Julkalender

Dagens lucka: mer resurser till skolan

Alla elever ska kunna lita på att deras skola är bra och att de får de kunskaper de har rätt till oavsett var de bor. Vänsterpartiet vill därför att stadens skolor ska få mer resurser som fördelas efter behov, så att barn som behöver mer stöd inte halkar efter. Det behövs för att ge lärare, förskolepersonal och rektorer ökad möjlighet att fokusera på undervisningen och det pedagogiska ledarskapet.

Vi vill också att alla skolor i staden ska bedriva ett systematiskt arbete mot våld, hedersförtryck och trakasserier och arbeta aktivt för en god elevhälsa.

Vi vill förstås också få bort vinstjakten från skolan.

Dagens lucka:
Det vi lär oss i skolan tar vi med oss genom livet
Det är inget vi bara kan ta för givet
På skolan måste vi därför lägga en större summa
Och på det kan vi absolut inte tumma

Kopiera länk