Julkalender

Dagens lucka: inrätta en klimatpanel i Stockholm

Om vi ska lyckas ställa om till ett hållbart samhälle måste alla politiska beslut mätas mot målen om klimatomställning. Det gäller även på kommunal nivå, inte minst i Stockholm. Hur ska den växande staden försörjas med fossilfri och förnybar energi? Hur snabbt behöver utsläppen från trafiken minska? Hur mycket grönområden behövs för att lindra värmeböljor och skyfall?

Många av dessa frågor är politiker illa rustade att besvara. Vänsterpartiet vill därför inrätta en vetenskaplig klimatpanel i Stockholm som ska granska beslutsfrågor som rör stadens utveckling utifrån klimatvetenskapen. Panelen ska kunna hjälpa politikerna i staden med klimatvetenskapliga fakta och underlag inom olika frågor, för att de beslut som tas ska bli klimatvänliga beslut. På så sätt vill vi skynda på den nödvändiga klimatomställningen i staden.

Dagens lucka:
Nu står planetens framtid på spel
Staden borde därför inrätta en klimatpanel
Som likt FN:s panel av experter består
Så att vi stadens klimatmål når

Kopiera länk