Stockholm

”Satsa på ungdomarna i Järva – istället för att stänga”

För ett tag sedan kom nyheten om att Ungdomens hus i Rinkeby och ungdomsgården Reactor i Husby ska stängas och att personalen blivit uppsagd. Många ungdomar är nu ledsna och besvikna över att inte ha en ungdomsgård att gå till, och vi förstår dem. Agerandet från de styrande politikerna, med Benjamin Dousa (M) i spetsen, har inte varit acceptabelt.

Den blågröna majoriteten i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd menar att man stänger Reactor för att det har varit problem på ungdomsgården som gjort att miljön inte varit så trygg för ungdomarna som den borde vara. Men samtidigt har de styrande politikerna inte varit särskilt benägna att göra något åt de brister som funnits på Reactor. Även hanteringen av situationen på Ungdomens hus har varit minst sagt bristfällig. Istället vill man nu stänga båda dessa verksamheter och starta nya ungdomsgårdar till våren.

Vi har otroligt kompetent och duktig personal på våra gårdar, som idag inte får det tacket de förtjänar.

När vi har träffat personal på bägge verksamheterna undrar de och vi varför de inte får vara med på resan och utveckla de nya verksamheterna? Vi har otroligt kompetent och duktig personal på våra gårdar, som idag inte får det tacket de förtjänar. Även polisen har gått ut och sagt vid olika oroligheter, att ingenting av det hade gått att få stopp på om det inte vore för våra gårdars personal. Det måste uppmärksammas.

Beslutet innebär dessutom att det under flera månader inte kommer att finnas någon ungdomsgård att gå till för ungdomarna i Husby och Rinkeby. Detta under årets kallaste period när gårdarna har flest antal besökare. Dessutom är trångboddheten i Husby och Rinkeby är bland de högsta i landet, och därför är det extra viktigt att ha någonstans att gå under vinterhalvåret. Och hur ska ungdomarna kunna lita på att de nya ungdomsgårdarna blir bättre? Vad är det som säger att den blågröna majoriteten kommer att lägga mer energi och resurser på dem än på Reactor och Ungdomens hus? Ingen verksamhet fungerar felfritt av sig själv, det krävs arbete och pengar.

Den här hanteringen av ungdomarnas fritidsverksamheter är inte acceptabel. Ungdomarna i Husby och Rinkeby förtjänar bättre än såhär.

Det är också upprörande att vi i oppositionen i stadsdelsnämnden inte har fått någon insyn i beslutsprocessen. Vi har inte ens fått information om att personalen skulle sägas upp och ungdomsgårdarna stänga. Det tycker inte vi är ett demokratiskt sätt att fatta beslut om verksamheter i vår stadsdel. Istället har man gått över huvudet på både oss politiker och på medborgarna, och det är inte rättvist gentemot ungdomarna varken i Husby eller i Rinkeby. Dessutom har facket stängts ute från stadsdelsnämndens möten, vilket bryter mot kommunallagen. Det bryter också mot LAS, lagen om anställningsskydd, att inte ta med personalen till kommande verksamheter, om politikerna nu kommer rösta för det beslutet.

Vi i Vänsterpartiet menar inte att ungdomsverksamheterna som nu ska stängas har varit problemfria, men vi tror att man hade kunnat komma tillrätta med de problem som fanns genom mer resurser och genom att lyssna på personalen som sedan flera år tillbaka påtalat vad de behöver för att kunna göra fler aktiviteter för ungdomarna – istället för att stänga.

Den här hanteringen av ungdomarnas fritidsverksamheter är inte acceptabel. Ungdomarna i Husby och Rinkeby förtjänar bättre än såhär.

 

Veronica Stiernborg (V), Ahmed Sharaf Abdi (V), Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

 

Läs debattartikeln i Mitti Stockholm. 

Kopiera länk