Corona
profilbild på Clara Lindblom

V: Skolor och förskolor behöver tydligare riktlinjer för att minska smittspridningen

Igår presenterade skolministern Anna Ekström nya regler för att minska smittspridningen på landets skolor. Det handlar bland annat om att lärare bör få större möjligheter att arbeta hemifrån. Men på många skolor och förskolor i Stockholms stad råder osäkerhet kring hur man ska arbeta för att följa riktlinjerna, och det förekommer att rektorer tolkar och tillämpar rekommendationerna olika. Vänsterpartiet vill nu därför att Stockholms stad ska gå ut med tydligare riktlinjer för hur arbetet på stadens skolor och förskolor ska kunna bedrivas på ett så smittsäkert sätt som möjligt.

– Det är många lärare och förskolepersonal som är väldigt oroliga just nu, och därför är det viktigt att Stockholms stad tar sitt ansvar som arbetsgivare och tar fram skarpa riktlinjer så att alla skolor agerar lika. För just nu är det uppenbart att skolledningarna har tolkat rekommendationerna olika, och så får det inte vara. All personal ska känna sig trygg och nu måste Stockholms stad visa att man sätter personalens säkerhet främst, säger Clara Lindblom (V) oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

Vänsterpartiet vill att staden går ut med konkreta regler för hur arbetet ska läggas upp för att skolor och förskolor ska bli så säkra miljöer som möjligt. Staden bör också utöka förutsättningarna för att personalen ska kunna arbeta hemifrån i den mån det är möjligt.

– Det får inte råda några tveksamheter kring att så mycket som möjligt av lärarnas och pedagogernas arbete ska göras hemifrån och att inga större fysiska samlingar ska ske. Här måste vi visa tillit för våra medarbetare och minimera tiden då de måste vistas inomhus tillsammans med andra. All verksamhet som kan ske digitalt, som exempelvis APT-möten och planeringsverksamhet, ska ske hemifrån. Vi ska inte utsätta vår personal för onödiga risker, säger Clara Lindblom.

 

Kopiera länk