Corona

Efter IVO:s granskning: ”Fullkomlig skandal att äldre inte fått den vård de har rätt till”

Idag släppte IVO sin granskning av hanteringen av coronapandemin på landets särskilda boenden. Region Stockholm får allvarlig kritik på ett flertal punkter. Vänsterpartiet kommenterar granskningen.

IVO:s beslut om Region Stockholm visar att:

• Äldre som bor på särskilt boende inte fått vård och behandling utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

• Äldre som bor på särskilt boende och deras närstående har inte fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

• Ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede har inte skett i enlighet med gällande regelverk under covid-19 pandemin för äldre som bor på särskilt boende.

• Det går inte att följa vården och behandlingen till äldre som bor på särskilt boende som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 pga. brister i primärvårdens patientjournaler.

– Det här oerhört allvarlig kritik från IVO som visar att Region Stockholm inte förmått att hantera den här pandemin. Allvarligt sjuka äldre har fått ta konsekvenserna och det är oacceptabelt, säger Jonas Lindberg, sjukvårdspolitisk talesperson V Region Stockholm.

Av de boenden inom regionen som genomgått särskild granskning ligger ett flertal i Stockholms stad. Att staden drabbats hårt av covid-19 är tydligt sedan tidigare då en anmärkningsvärt stor andel av de som avlidit i sjukdomen bott på stadens äldreboenden.

– Att äldre inte fått den vård och behandling de har rätt till är en fullkomlig skandal och den politiska ledningen inom staden och regionen måste ta ansvar för det. Resultatet visar med all tydlighet att staden måste anställa fler sjuksköterskor på äldreboendena och att kontakten med läkare måste stärkas, säger Clara Lindblom, oppositionsborgarråd för V i Stockholms stad och tidigare äldreborgarråd.

Kopiera länk