BUDGET2021
profilbild på Clara Lindblom

V-budget 2021: Fortsatt fokus på att bygga fler hyresrätter

Idag släpper Vänsterpartiet sin oppositionsbudget för 2021. Den innehåller ett flertal stora satsningar på välfärdsområdena, bland annat mer pengar till förskolan och äldreomsorgen. En central fråga i budgeten är också att öka byggandet av allmännyttiga hyresrätter, något som får för lite utrymme i den blågröna majoritetens budget.

– Vi tycker att Stockholms stad måste ha som mål att bygga fler allmännyttiga hyresrätter även fortsättningsvis, minst 1500 om året. Att som majoriteten mer än halvera byggmålen för allmännyttan är inte klokt. I Stockholm är det snart troligare att man vinner på lotto än att man får ett förstahandskontrakt, och så kan vi inte ha det, säger Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd.

Inom förskolan gör majoriteten nedskärningar på 88,5 miljoner kronor. Dessutom kompenserar de inte fullt ut för pris- och löneökningar (majoriteten ökar den så kallade schablonen med 1,5 procent när SKR, Sveriges kommuner och regioner rekommenderar 1,7 procent).

– Det vore ju klädsamt om majoriteten åtminstone täckte upp för löneökningar i förskolan med tanke på att förskolepersonalen haft ett otroligt tufft år nu under pandemin, men inte ens det gör man. I vår budget täcker vi upp för ökade kostnader och satsar dessutom ytterligare pengar för att stärka förskolan, säger Clara Lindblom.

Några punkter ur Vänsterpartiets budget ”En jämlik, jämställd och klimatsmart stad”:

  • Ett mål om att bygga 1500 allmännyttiga hyresrätter om året, vilket är 900 fler hyresrätter om året än i majoritetens budget där målet är 600.
  • En ökning till förskolan som innebär 219 miljoner kronor mer än vad majoriteten lägger, vars budget inte ens täcker löneökningar.
  • En satsning på 50 miljoner kronor för att kunna anställa fler sjuksköterskor i äldreomsorgen.
  • Höjda anslag till kvinnojourerna och mer pengar till arbetet mot våld i nära relation, totalt 30 miljoner kronor.
  • En nedläggning av Bromma flygplats redan nästa år, 2021.
  • Ett krisstöd till Stockholms kulturliv på 45 miljoner kronor, vilket är 35 miljoner kronor mer än majoriteten satsar.
  • Sänkta borgarrådslöner, totalt på närmare 17 miljoner kronor.

Idag släpper även Socialdemokraterna och Feministiskt initiativ sina oppositionsbudgetar.

Här kan du läsa budgeten i sin helhet. 

 

Kopiera länk