Äldre
Profilbild på Clara Lindvlom

V: Anställ fler sjuksköterskor i äldreomsorgen i Stockholm

I veckan presenterade IVO sin granskning av vården på landets särskilda boenden under coronapandemin. Granskningen visar att en stor andel sjuka äldre varken har fått bedömning av läkare eller sjuksköterska. Vänsterpartiet menar att det nu är angeläget för kommunen att anställa fler sjuksköterskor i äldreomsorgen.

– Den situation som rått har drabbat de äldre på ett fruktansvärt sätt. Den har också lämnat undersköterskorna ensamma i jättesvåra situationer. Stockholms stad, som är en av de hårdast drabbade kommunerna av covid-19, borde nu dra lärdomar av hur det sett ut under pandemin och prioritera att anställa fler sjuksköterskor, säger Clara Lindblom, oppositionsborgarråd för Vänsterpartiet och tidigare äldreborgarråd.

Det är känt sedan tidigare att antalet anställda sjuksköterskor inom äldreomsorgen behöver öka, det har bland annat statistik från Socialstyrelsen visat. Även Vårdförbundet har ställt krav på kommunerna att anställa fler sjuksköterskor inom äldreomsorgen. Trots detta saknas särskilda resurser till sjuksköterskor i den blågröna majoritetens budget för Stockholms stad.

– Staden behöver höja bemanningen inom äldreomsorgen, men också höja andelen sjuksköterskor eftersom äldre som bor på äldreboendena generellt är skörare än förr. Den här frågan handlar inte bara om hanteringen av pandemin utan också om hur äldre ska ha det framöver på äldreboendena, säger Clara Lindblom.

Ur Socialstyrelsens lägesrapport Vård och omsorg om äldre 2020: Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård är omfattande och expanderar, eftersom allt fler får vård och omsorg i ordinärt boende. De flesta patienter i denna vårdform är personer 65 år och äldre som allt oftare har komplexa vårdbehov och får mer och mer kvalificerade hälso- och sjukvårdsinsatser. En sådan utveckling ställer större krav på både resurser och kompetensförsörjning av personal i vården och omsorgen om äldre.

Ur debattartikel från Vårdförbudet i Aftonbladet 25 maj 2020: Anställ fler sjuksköterskor i äldreomsorgen. Trots att behoven av sjuksköterskekompetens ökar visar statistik från Socialstyrelsen att antalet sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård minskar. I Dagens ETC påpekar professor Marta Szebehely att var femte medarbetare på äldreboenden i Norge är en sjuksköterska, medan det i Sverige bara är var femtonde eller tjugonde. Kan det påverkat att Norge lyckats bättre med att hålla coronasmitta ute från äldreboenden? Detta behöver Sveriges kommuner utvärdera och lära sig av.

Kopiera länk