Feminism
profilbild på Clara Lindblom

Inför lokala kollektivavtal mot sexuella trakasserier

”Vänsterpartiet tycker att det är självklart att all personal inom staden ska kunna känna sig trygga på jobbet. Det kan vi aldrig tumma på”, skriver Clara Lindblom (V) och uppmanar Stockholms stad att följa Göteborgs exempel med kollektivavtal mot sexuella trakasserier.

Sexuella trakasserier på jobbet är ett stort problem för många kvinnor. Det förekommer inom alla branscher på såväl privata som offentliga arbetsplatser. Nu är det hög tid att arbetsgivarna tar större ansvar för att få stopp på trakasserierna. Som Sveriges största arbetsgivare borde Stockholms stad föregå med gott exempel och stifta lokala kollektivavtal mot sexuella trakasserier.

För några veckor sedan briserade nyheten att en känd krögare i Stockholm ska ha trakasserat många unga kvinnor ur sin personal. Övergreppen ska ha pågått i flera år och i princip helt öppet. Såväl andra chefer som kollegor till de utsatta visste hela tiden precis vad det var som pågick. Men ingen vågade säga något eftersom risken för att bli uppsagd var för stor.

Och något som är mycket oroande är att många kommuner inte har tillräckliga verktyg för att förhindra och stoppa sexuella trakasserier.

Händelserna på den kända restaurangen är inte på något sätt unika för just den arbetsplatsen eller för restaurangbranschen. Sexuella trakasserier på arbetet förekommer överallt och drabbar tusentals kvinnor. Enligt en rapport från Arbetsmiljöverket utsätts 1 av 10 för sexuella trakasserier på arbetet, bland unga kvinnor handlar det om så mycket som 30 procent.

Kommunala arbetsplatser är givetvis inga fredade zoner, trakasserier förekommer även där. Och något som är mycket oroande är att många kommuner inte har tillräckliga verktyg för att förhindra och stoppa sexuella trakasserier.

I en rapport från Diskrimineringsombudsmannen som kom tidigare i år framkommer nämligen att 91 procent av landets kommuner brister i att följa upp de rutiner och riktlinjer som finns för att motverka trakasserier av olika slag på arbetet. Det visar tydligt att kommuner måste göra mer för att ta sitt ansvar som arbetsgivare i kampen mot sexuella trakasserier på jobbet. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är självklart att all personal inom staden ska kunna känna sig trygga på jobbet. Det kan vi aldrig tumma på. Och för att säkra att det blir så föreslår vi att staden borde teckna ett nytt lokalt kollektivavtal mot sexuella trakasserier. Det tror vi också kan leda till att fler följer efter.

Vi måste visa att vi tar personalens arbetsmiljö på allvar och att vi inte tolererar någon form av sexuella trakasserier.

Det är fackförbundet Vision i Göteborg som har drivit på för att använda kollektivavtalet som ett redskap i arbetet mot sexuella trakasserier på jobbet. Rent konkret menar de att ett sådant avtal exempelvis skulle innefatta regleringar av hur uppkomna fall av sexuella trakasserier ska hanteras och vad följderna kan bli. Avtalen skulle även se till att personalen får utbildning i frågor som rör trakasserier på arbetsplatsen.

Hittills har Göteborgs stad som första arbetsgivare i Europa, på initiativ av Vänsterpartiet, beslutat att ta fram den här typen av kollektivavtal för stadens anställda. Nu menar vi att det är dags för Stockholms stad att följa efter.

Vi måste visa att vi tar personalens arbetsmiljö på allvar och att vi inte tolererar någon form av sexuella trakasserier. Alla ska vara trygga på jobbet.

 

Läs artikeln i Feministiskt Perspektiv. 

Kopiera länk