demokrati

Vänsterpartiet söker ersättare till idrottsnämnden i Stockholms stad

Vänsterpartiet har två ordinarie (varav en vice ordförande-post) och två ersättarplatser i idrottsnämnden. För närvarande innehas de platserna av två män och en kvinna. Därför söker vi nu en kvinna som ersättare till idrottsnämnden.

Idrottsnämndens övergripande mål är folkhälsa genom breddidrott. Nämnden ska främja stockholmarnas folkhälsa genom att erbjuda möjligheter till idrott och friluftsliv. Idrottsnämnden ansvarar också för stadens bidragsgivning och stöd till idrottsföreningar. Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden och i uppdraget ingår också att delta på gruppmöten i stadshuset och med sin partigrupp.

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholm stad och vara medlem. Intresse för frågorna och vår politik är önskvärt. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

  • Namn och sysselsättning
  • Adress
  • Mobiltelefon
  • E-postadress
  • Fullständigt personnummer
  • Motivering

Sista nomineringsdag är den 18 januari 2021 kl. 12:00 Nomineringarna ska skickas till [email protected] För frågor om uppdraget kontakta Hassan Jama [email protected]

Kopiera länk