Klimat

Vänsterpartiet agerar för nedläggning av Bromma flygplats

Regeringen måste lämna positivt besked om nedläggning av Bromma flygplats. Det kräver Vänsterpartiet i riksdagen, Stockholms stad och Region Stockholm. Partiet kommer nu att agera för att påskynda en nedläggning genom att lägga förslag till kommunstyrelsen respektive regionstyrelsen i Stockholm om att de ska efterfråga skyndsamt besked från regeringen i frågan.

Under hösten lämnade Swedavia en rapport till Näringsdepartementet där de slog fast att det inte längre är lönsamt att driva Bromma flygplats. Nyligen meddelade även flygbolaget BRA, som stått för en majoritet av flygtrafiken från Bromma flygplats, att de är öppna för en flytt från flygplatsen. Vänsterpartiet menar att det nu helt saknas skäl att behålla Bromma flygplats och att regeringen måste ge positivt besked i frågan om nedläggning.

– Regeringen måste sluta fördröja frågan genom att bolla den mellan olika ministrar. För det här handlar inte bara om de klimatmässiga vinsterna av minskat flyg, utan även om att regeringen är skyldiga att ge besked till de som bedriver flygtrafiken och till Stockholms stad som måste kunna planera för framtiden, säger Jens Holm (V), ordförande i riksdagens trafikutskott och klimatpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

En anledning till att svaret hittills dröjt är att en nedläggning av Bromma flygplats har aktualiserat frågan om en utbyggnad av Arlanda flygplats.

– Vi tänker inte vara del i ett politiskt spel där frågan fördröjs för att S och Mp inte kan komma överens inom regeringen. En snabb nedläggning av flygplatsen skulle vara bra för stadens klimatmål, och marken där flygplatsen ligger skulle enligt beräkningar kunna rymma över 30 000 bostäder, vilket förstås är otroligt angeläget med tanke på bostadsbristen i Stockholm, säger Rikard Warlenius (V), vice ordförande i trafiknämnden i Stockholms stad.

– I nuläget kan Arlanda flygplats ta över trafiken från Bromma flygplats utan en utbyggnad, men på sikt måste regeringen våga stå för att en utbyggnad av Arlanda inte går ihop med klimatmålen och därför inte är aktuell. Flygtrafiken måste minska och ett första steg är att lägga ner Bromma flygplats, säger Anna Sehlin (V), regionråd i opposition.

Kopiera länk