artikel

V: Stort svek att avsluta samarbetet med Folkets Husby

Det moderatledda styret i Rinkeby-Kista har beslutat att avsluta samarbetet med Folkets Husby efter att det nuvarande avtalet löper ut den 31 december 2021. Vänsterpartiet motsätter sig förslaget eftersom man menar att det helt saknar grund och skulle vara direkt skadligt för föreningslivet i Järva.

Folkets Husby har ett så kallat idéburet offentligt partnerskap med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, en samarbetsform som nämnden vill satsa mer på i framtiden. Trots det avslutas nu alltså samarbetet med Folkets Husby, som samlar 54 medlemsföreningar och tiotusentals besökare varje år. De anordnar bland annat föräldrautbildningar, språkcafé, dialogmöten och erbjuder föreningsstöd, juridisk och social rådgivning och platser för ungdomar att plugga. Det blågröna styret menar att man istället kommer att anställa en tjänsteperson som ska arbeta gentemot föreningslivet.

– Folkets Husby är Järvas största medborgardrivna mötesplats som arrangerar olika aktiviteter varje dag. Varför vill den blågröna majoriteten förstöra en så viktig och välfungerande verksamhet? Det är obegripligt. Det är inte heller realistiskt att tro att man ska kunna ersätta Folkets Husby med en tjänsteperson på förvaltningen, och det hade nämndens ordförande Ole-Jörgen Persson (M) vetat om han hade bemödat sig med att besöka verksamheten. Att avsluta samarbetet med Folkets Husby är ett stort svek mot hela Järva, säger Veronica Stiernborg (V), ledamot i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

Förslaget om avslutat samarbete med Folkets Husby återfinns i verksamhetsplanen för 2021 och kommer att behandlas på morgondagens möte med stadsdelsnämnden den 4 februari.

Kopiera länk