#08pol
Profilbild på Hassan Jama

Söderort riskerar privatiseringsvåg

På senaste mötet med stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör beslutade den blågröna majoriteten att stadsdelen ska planera för omfattande privatiseringar. Vänsterpartiet ställer sig mycket kritiska till beslutet som man menar är helt ideologiskt motiverat och saknar stöd hos invånarna.

Beslutet som fattades innebär att stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att se över alla verksamheter som inte utgör direkt myndighetsutövning, för att komma fram till vad som kan privatiseras. Det kan handla om att privatisera verksamheter som äldreboenden, gruppboenden och korttidshem, förskolor, fritidsgårdar, parklekar och öppna verksamheter för äldre.

– Det här beslutet är skrämmande och riskerar att leda till en privatiseringsvåg i stadsdelen. Det är dessutom inte alls grundat i vilka verksamheter som är bra eller dåliga utan det är helt ideologiskt motiverat eftersom majoriteten tycker marknaden ska styra allt som bara går. Vi tror det här beslutet har väldigt svagt stöd bland invånarna i stadsdelen, säger Hassan Jama (V), ledamot i stadsdelsnämnden.

– Det är också väldigt oroväckande att de andra partierna i majoriteten, som Miljöpartiet och Liberalerna, ställer sig bakom Moderaternas privatiseringshets. De borde ha agerat. Men vi ska bekämpa det här beslutet, säger Hassan Jama.

Beslutet: ”Strategiskt upphandlingsarbete för ökad effektivitet och större miljöfokus Majoriteten är övertygade om att en ökad konkurrensutsättning av verksamheter långsiktigt ger högre effektivitet och bättre service till våra medborgare. Det är ett exempel på att vi tar ekonomiskt ansvar och hushållar med medborgarnas pengar. Majoriteten vill därför att stadsdelsförvaltningen fortsätter arbetet med att genomlysa de verksamheter som inte utgör den direkta myndighetsutövningen inom stadsdelen. Verksamheter som bedöms kunna handlas upp ska planläggas och handlas upp inom de närmaste åren.” 

Kopiera länk