demokrati

Vänsterpartiet söker ledamöter till Valnämnden och Stockholm Norra djurförsöksetiska nämnd

Vänsterpartiet i Stockholms stad söker en ersättare till valnämnden.

Stockholms stads valnämnd ansvarar för genomförandet av valen och ska bland annat utrusta och bemanna lokalerna där valen sker, sköta den preliminära sammanräkningen av rösterna och rapportera resultaten. Valnämnden ansvarar för valnämndens kansli, som bistår nämnden med det praktiska genomförande av val i Stockholms stad. Nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Nämnden har 9 sammanträden om året.
Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholms stad och att vara medlem i Vänsterpartiet.

Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

 • Namn och titel
 • Adress
 • Telefon (även mobil)
 • E-postadress
 • Fullständigt personnummer

Sista nomineringsdag är den 25 mars kl. 12:00 Nomineringarna ska skickas till [email protected] För frågor om uppdraget kontakta Christer Hogstedt [email protected]

 

Vi söker en ledamot till Stockholm Norra djurförsöksetiska nämnd.

Stockholm Norra djurförsöksetiska nämnd har en utförlig arbetsordning med instruktioner för behandling av ansökningar när de kommer in, utskick till beredningsgrupper och till nämnden inför sammanträde, protokollföring, expediering av beslut, arkivering, attestering av arvodesräkningar m.m

Alla djurförsöksetiska nämnder sammanträder som regel en gång per månad. Samtliga ordinarie ledamöter kallas till varje sammanträde. Om en ledamot har förhinder ska denne kontakta sin personliga suppleant som får tjänstgöra i den ordinarie ledamotens ställe.

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholm stad och vara medlem. Intresse för frågorna och vår politik är önskvärt. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

 • Namn och sysselsättning
 • Adress
 • Telefon (även mobil)
 • E-postadress
 • Fullständigt personnummer
 • Motivering

Sista nomineringsdag är den 25 Mars 2021 kl. 12:00 Nomineringarna ska skickas till [email protected]

Kopiera länk