artikel

Det måste byggas fler boenden för äldre hemlösa

Den positiva trenden med färre äldre hemlösa i Stockholm är bruten. Under förra mandatperioden påbörjades ett arbete för att motverka hemlöshet bland äldre och antalet minskade från 204 till 167 personer. Under 2020 har antalet äldre hemlösa återigen ökat, nu till 175 personer.

Boendet Monumentet som startades förra mandatperioden är fullbelagt, så även boendet Gamlebo. Enligt den blågröna majoritetens budget ska stadens bostadsbolag öronmärka 25 lägenheter per år till äldre hemlösa, men under året har endast 14 lägenheter förmedlats till ändamålet.

– Det är inte klokt att äldre människor sitter och åker nattbuss för att de inte har någonstans att sova. Hemlöshet slår hårt mot äldre, bland annat av hälsoskäl, och det är väldigt viktigt att de riktade insatser som finns faktiskt genomförs. Tyvärr har den blågröna majoriteten misslyckats med att ta över det här arbetet från den tidigare majoriteten, säger Alexandra Mattsson Åkerström (V), vice ordförande i Stockholms stads socialnämnd.

Kvinnor med barn också svårt drabbade
Antalet barnfamiljer med behov för stöd till bostäder har också ökat. Den blågröna majoriteten skriver i sin budget att 150 lägenheter per år ska öronmärkas för barnfamiljer men hittills i år har endast 3 stycken lägenheter förmedlats från Bostadsförmedlingen till denna grupp.

– Samtidigt som antalet hemlösa barnfamiljer ökar har man gjort det ännu svårare att få en hyresrätt genom att ombilda en del av stadens äldre och billigare hyresrätter till bostadsrätter. Det är inte konstigt att majoriteten misslyckas med sina mål. Det som verkligen upprör mig är att deras politik leder till att ännu fler barn tvingas bo i otrygga boenden. Vi kräver nu att majoriteten agerar för att få fram lägenheter, säger Alexandra Mattsson Åkerström.

Andra åtgärder som behövs: Vänsterpartiet föreslår bland annat ett till boende för äldre hemlösa samt förstärkt vräkningsförebyggande arbete.

Kopiera länk