artikel

V: Det blågröna styret missar bostadsmålen

Den blågröna majoriteten i Stockholms stad med bostadsborgarrådet Dennis Wedin (M) i spetsen missar återigen flera av stadens uppsatta bostadsmål. Förlorade år för bostadssituationen i Stockholm menar Vänsterpartiet som vill se fler kommunala hyresrätter.

Stockholms stad har en rad uppställda mål för bostadsbyggandet som i slutändan ska leda till att 140 000 nya bostäder byggs mellan 2010 och 2030. Nu presenteras resultatet för 2021 där det framgår att majoriteten uppfyller bostadsmålen om markanvisningar för bostäder och hyresrätter men misslyckas med flera av målen för det faktiska byggandet av bostäderna.

– Bostadssituationen i Stockholm är otroligt ansträngd, det är redan nästintill omöjligt att få tag i en hyresrätt med överkomlig hyra i den här staden. Att man då inte ens når upp till sina egna bostadsmål är ett helt klart underkänt betyg till majoriteten. Stockholm behöver en bättre bostadspolitik, säger Clara Lindblom, oppositionsborgarråd för Vänsterpartiet i Stockholms stad.

Siffrorna presenteras i Exploateringsnämndens verksamhetsberättelse för 2021 på nämndens sammanträde den 17 februari. Målen som missas är påbörjade bostäder, påbörjade hyresrätter och påbörjade studentbostäder samt markanvisningar för genomgångsbostäder för prioriterade grupper.

– Att man bara lyckats börja bygga hälften så många bostäder som utlovat, och ännu färre när det kommer till hyresrätter är helt enkelt för dåligt. Man borde använda de kommunala bostadsbolagens byggkraft betydligt mer, säger Clara Lindblom.

Bostadsmålen som ej nås 2021

Kategori Resultat Årsmål
Påbörjade bostäder 5142 10000
Påbörjade hyresrätter 2179 5000
Påbörjade studentbostäder 598 900
Markanvisningar för genomgångsbostäder för prioriterade grupper 34 250
Kopiera länk