Nominera

Vill du sitta i avfallsnämnden?

Vi söker en ersättare till Avfallsnämnden. Avfallsnämnden, genom Stockholm Vatten och Avfall, ansvarar för att fullgöra kommunens ansvar enligt Miljöbalkens 15 kapitel. Det innebär att hushållsavfall och jämförligt avfall ska samlas in och transporteras till behandlingsanläggning för återvinning eller bortskaffning. Avfallsnämnden ansvarar även för att ta fram förslag till stadens renhållningsordning, som omfattar: avfallsplan, föreskrifter och taxa. Vänsterpartiet har en ordinarie och en ersättarplats i nämnden. Nämnden sammanträder sex-sju gånger under ett år och i uppdraget ingår också att delta på gruppmöten i stadshuset och med sin partigrupp.

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholm stad och vara medlem. Intresse för frågorna och vår politik är önskvärt. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

  • Namn och sysselsättning
  • Adress
  • Mobil telefon
  • E-postadress
  • Fullständigt personnummer
  • Motivering

Sista nomineringsdag är den 2 maj 2022 kl. 12:00 Nomineringarna ska skickas till [email protected]

Kopiera länk