artikel

Nomineringsanmodan för Arbetsmarknadsnämnden

Vi söker en ersättare till Arbetsmarknadsnämnden. Arbetsmarknadsnämnden har det politiska ansvaret för stadens arbetsmarknadsinsatser, kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor och flyktingfrågor.

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för arbetsmarknadsförvaltningen. Nämnden sammanträder tio gånger per år. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholm stad och vara medlem. Intresse för frågorna och vår politik är önskvärt. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Enligt Vänsterpartiets stadga skall kvinnor vara representerade i valda organ och på förtroendeposter med minst 50 procent om inte synnerliga skäl förhindrar detta. Eftersom vi har för närvarande en manlig och en kvinnlig ledamot i styrelsen föredrar vi nominering av kvinnor till den enda ersättarplatsen.

Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

  • Namn och titel
  • Adress
  • Mobiltelefon
  • E-postadress
  • Fullständigt personnummer

Sista nomineringsdag är den 23 maj kl.12:00 Nomineringarna ska skickas till [email protected]

För frågor om uppdraget kontakta Rashid Mohammed [email protected],

Kopiera länk