artikel

Nomineringsanmodan för Trafiknämnden

Vänsterpartiet har två ordinarie (varav en vice ordförande-post) och två ersättarplatser i trafiknämnden. För närvarande innehas de platserna av två män och en kvinna. Därför söker vi nu en kvinna som representant till trafiknämnden.

Trafiknämnden ansvarar för den strategiska trafikplaneringen i Stockholms stad, utveckling av trafiksäkerheten, trafikövervakningen och för alla träd på gatumark. Trafiknämnden ansvarar även för vissa upplåtelser. Trafiknämnden ansvarar för trafikkontoret. Nämnden sammanträder tio gånger per år. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholm stad och vara medlem. Intresse för frågorna och vår politik är önskvärt. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

  • Namn och sysselsättning
  • Adress
  • Mobiltelefon
  • E-postadress
  • Fullständigt personnummer
  • Motivering

Sista nomineringsdag är den 23 maj 2022 kl. 12:00 Nomineringarna ska skickas till [email protected]

För frågor om uppdraget kontakta Rikard Warlenius [email protected]

Kopiera länk