artikel
Porträtt av Clara Lindblom i svart kavaj.

Dyr lösning och bristfällig insyn i hallbygge i Brännkyrka

Idag behandlar Stockholms kommunfullmäktige ett ärende om byggnation och uthyrning av två nya idrottshallar i Brännkyrka. Hyresavtalet mellan staden och Nystad Stockholm idrott & skolfastigheter AB, som ska bygga hallarna, sträcker sig över 20-års tid. Men eftersom avtalet är lagt under sekretess så kan hyresnivån och övriga villkor inte kritiseras av varken opposition eller allmänhet. Vänsterpartiet, tillsammans med S och Fi begär nu att ärendet skickas tillbaka i en återremiss.

– Flera affärer med liknande upplägg är på gång ibland annat Sätra och Gubbängen. Privata aktörer får bygga eller köpa lokaler medan staden sedan hyr in sig i lokalerna igen. Det görs trots att man vet att det är en dyr lösning på lång sikt. Dessutom verkar de blågröna vilja pressa igenom den här affären snabbt för att det ska bli klart innan valet i höst, säger Clara Lindblom, oppositionsborgarråd för Vänsterpartiet i Stockholms stad.

Bygget i Brännkyrka är en del av ett större projekt som delats upp i två etapper. Det första är byggandet av de två idrottshallarna och en skola och det andra är en försäljning och upprustning av den befintliga idrottshallen Brännkyrkahallen. Tanken är att Nystad ska bygga de nya fastigheterna och att staden sedan ska hyra in sig i idrottslokalerna medan Internationella Engelska Skolan ska hyra skollokalerna. Vänsterpartiet menar att hela upplägget är en ekonomiskt dålig affär för staden.

– Vi vet att den här lösningen blir dyrare än om staden själv skulle byggt och förvaltat fastigheterna men hur mycket dyrare det blir kommer vi inte att kunna debattera ikväll. Det är under all kritik, vi stockholmare förtjänar att veta vad som görs med våra skattepengar, säger Clara Lindblom.

Även idrottsförvaltningen i Stockholms stad har lyft att lösningen riskerar att bli kostsam för staden. Hyresavtalet med Nystad har redan gått igenom idrottsnämnden och exploateringsnämnden, även i exploateringsnämnden var avtalet sekretessbelagt.

Kopiera länk