artikel

DEBATT: Mer måste göras för att främja hållbara transportsätt i Stockholm

Den lokala politiken spelar en viktig roll i det stora klimatarbetet. Vill du att Stockholms ska bli en både en socialt och klimatmässigt hållbar stad, där fler får tillgång till naturen? Vill du ha en klimatomställning som inte bara är tillräckligt snabb utan även rättvis, där störst ansvar läggs på de som förorenar mest? Då är det bästa du kan göra att rösta på Vänsterpartiet i kommunalvalet i höst.

Det är riksdagen som sätter upp regler, mål och stiftar lagar för samhället. Men det är här i Stockholms stad och landets övriga 289 kommuner som dessa spelregler sedan ska omsättas i lokala och handfasta beslut. Vi vill att de besluten leder till konkret förbättring.

Det är politikerna vi nu ska välja till kommunfullmäktige som kommer ta beslut om nya trafiklösningar, bostadsområden och energi. Fler beslut måste leda bort från höga utsläpp, överkonsumtion och global uppvärmning och mot en positiv förändring.

I Stockholm har de blågröna partierna under sina senaste fyra år vid makten pratat mer än de levererat. De skryter om elektrifieringen men har helt lämnat över ansvaret för detta till marknaden. Det har lett till att i stort sett alla laddstolpar finns innanför tullarna medan förorten lämnas därhän.

En annan missad möjlighet har varit de blågrönas oförmåga att ta tillvara på de positiva resmönster som uppstod under pandemin. Cykeltrafiken blommade under 2020 och utsläppen från transporter minskade kraftigt, men redan 2021 var transportutsläppen på uppgång igen. Mer måste göras för att främja cykeltrafik och andra hållbara transportsätt.

Det vi vill se för Stockholm är bland annat: 

  • Större satsningar på gång- och cykeltrafik.
  • Fler naturreservat och satsningar på grönområden och parker.
  • Insatser för att Stockholms vatten och luft ska bli renare.
  • Elektrifieringen ska prioriteras över hela staden. Det måste till fler laddplatser för elbil och cykel, även i förorten.
  • Bättre och billigare kollektivtrafik.
  • Energieffektiva bostäder. Miljonprogrammen ska rustas upp med stor hänsyn både till hyresgästerna och till klimatet.
  • En nedläggning av Bromma flygplats, utan en utbyggnad av Arlanda. Här ska en ny hållbar stadsdel med minst 30 000 nya bostäder ta form.
  • Fler solceller på stadens fastigheter.
  • En ny styrande koldioxidbudget som fördelar utsläppsansvaret rättvist. Störst ansvar ska läggas på de som förorenar mest.

Det är i kommunpolitiken som mycket av miljö- och klimatarbete blir verklighet.

Rösta på Vänsterpartiet i Stockholms stad i september!

Denna text är ursprungligen en debattartikel i Tidningen Syre.

Elin Segerlind, miljöpolitisk talesperson och kandidat till riksdagsdagen för Vänsterpartiet

Maria Mustonen, kandidat till kommunfullmäktige i Stockholms stad för Vänsterpartiet

Kopiera länk