artikel

V: inrätta naturreservat i Majroskogen och Fagersjöskogen

Vänsterpartiet i Stockholms stad vill inrätta två nya naturreservat i Stockholms södra förorter efter valet i höst. Det är Majroskogen och Fagersjöskogen som båda ligger i Farsta stadsdelsområde.

– Genom att göra de här områdena till naturreservat kan vi både skydda skogarna och få fler att hitta till dem. Jag ser fram emot att farstaborna ska få tillgång till inte bara ett utan två naturreservat i sin stadsdel. Närheten till grönområden har en direkt påverkan på hur ofta man kommer ut i naturen, säger Marre Mayr, vice ordförande för Farsta stadsdelsnämnd.

Grönområden i stadsmiljö får en allt viktigare roll för att mildra effekterna av värmeböljor och kraftiga regn. Forskning visar också tydligt att människor mår bättre om de har god tillgång till gröna miljöer. Samtidigt bor nästan 90 procent av Sveriges befolkning i tätorter. Detta gör grönområden till en ännu viktigare storstadsfråga menar Vänsterpartiet.

– Vi vill se fler grönområden för alla Stockholmare. Att fler hittat ut i naturen under pandemin är också en trend som vi bör bevara, säger Clara Lindblom, oppositionsborgarråd för Vänsterpartiet i Stockholms stad.

I dagsläget finns det elva naturreservat och ett kulturreservat inom Stockholms stad. Staden planerar även ett nytt naturreservat i Kyrkhamnsområdet.

Utöver Majroskogen och Farstaskogen vill Vänsterpartiet i Stockholms stad att det ska planeras en ekodukt mellan Älvsjöskogen och Hagsätraskogen, utvidga naturreservatet i Årstaskogen till att omfatta hela skogen samt utveckla Rågsveds naturreservat och Snösätraområdet.

Fakta Majrosskogen

Majroskogen ligger mellan Svedmyra och Gubbängen och är omkring 56 hektar stor. Namnet ”Majro” kommer från ett gammalt torp vid namn Majro eller Mariero som hörde till Herrängens gård i Gubbängen. Majroskogen är hem för ett stort antal rödlistade arter och ovanliga växter, mycket tack vare den varierande topografin.

Fakta Fagersjöskogen

Fagersjöskogen ligger mellan Fagersjö och Farsta och är med sina 100 hektar ett av söderorts största skogsområden. Området pekades ut som särskilt skyddsvärd av Länsstyrelsen redan 2003 i en utredning om skydd av tätortsnära natur. I Fagersjöskogen finns ett bland annat ett utegym och den 3,2 kilometer långa belysta motionsslingan ”Fagersjöspåret”.

Kopiera länk