artikel
Allvarligt porträtt av Alexandra i ljus tröja och mörk kofta.

DEBATT: Blågröna majoriteten sviker de unga tjejerna

Nyligen släpptes Stockholms­enkäten som visar att den psykiska ohälsan bland nioendeklassare har ökat markant, och värst är det för tjejerna. Nästan hälften av alla tillfrågade tjejer uppger att de mår dåligt. Det är fruktansvärda siffror och en utveckling vi måste vända nu, skriver vår politiker Alexandra Mattsson.

Stockholmsenkäten släpps vart­annat år och mäter den psykiska hälsan samt drog- och alkohol­vanor hos elever i årskurs nio och årskurs två på gymnasiet. De senaste åren har trenderna varit tydliga: alkohol- och droganvändandet hos unga stockholmare minskar men den psykiska ohälsan ökar, framförallt hos tjejer. I årets enkät uppger 47 procent av de tillfrågade tjejerna att de mår dåligt. Det är en ökning med fem procentenheter sedan den senaste mätningen 2020. Även den upplevda otryggheten har ökat bland tjejerna.

En starkare väckarklocka kring unga tjejers mående är svårt att få. Att många mår dåligt i tonåren är ingen nyhet, men här har vi svart på vitt att det går åt fel håll och att det dessutom går väldigt fort åt fel håll.

Samtidigt ser vi inga förslag från de styrande politikerna för att vända utvecklingen. De enda förslag som kommer handlar tvärtom om nya nedskärningar och besparingar på unga. Det är ohållbart och en tydlig fingervisning om hur de blågröna politikerna prioriterar.

Nyligen beslutade till exempel det blågröna styret i Region Stockholm att antalet bup-­enheter i Stockholmsregionen ska bantas från 16 till nio stycken. Vart de ungdomar som inte har möjlighet att ta sig till en bup-mottagning i en annan kommun ska ta vägen är det ingen som svarar på.

I Stockholms stad har förslagen för att förbättra den psykiska hälsan hos unga tjejer helt uteblivit, trots att det i dagsläget är kö till så många som hälften av stadens ungdomsmottagningar. Man har dessutom bantat budgeten för barn och ungas fritid, vilket riskerar att drabba tonårstjejerna, som redan är under­representerade på fritidsgårdarna, extra hårt.

Vi i Vänsterpartiet är trötta på passiviteten hos den styrande blågröna majoriteten. Vi kräver att unga tjejers psykiska ohälsa tas på allvar och inte viftas bort som något som kommer att gå över av sig självt. Det finns ingen naturlag som säger att tonåringar ska må dåligt och det går faktiskt att åstadkomma förändring om den politiska viljan finns.

Och hos oss i Vänsterpartiet finns den. Vi vill satsa på ungdomsmottagningarna och anställa minst en kurator till på varje mottagning. Vi vill stärka upp elevhälsan och satsa på barn och ungas fritid, inte minst genom riktade satsningar mot unga tjejer. Vi vill också öppna ett stödcenter dit unga tjejer och kvinnor som råkat ut för sexuella övergrepp kan vända sig för att få hjälp och stöd.

Situationen är nu akut och vi kan inte vänta längre på de satsningar som behövs. Tjejers psykiska hälsa måste tas på allvar, det är vår skyldighet att se till.

Denna text är ursprungligen en debattartikel i ETC.

Alexandra Mattsson (V),Vice ordförande social-nämnden Stockholms stad

Kopiera länk