artikel

V-löfte: minimera timanställningarna i Stockholms stad

Minimera antalet timanställningar i Stockholms stad, det lovar Vänsterpartiet att göra om partiet är med och styr Stockholm efter valet. Den höga andelen tidsbegränsat anställda inom framförallt äldreomsorgen har länge varit ett problem i Stockholm, och lett till otrygghet för både anställda och de som verksamheterna vänder sig till. Det vill Vänsterpartiet nu få bukt med genom tecknandet av lokala kollektivavtal i stadens verksamheter samt liknande krav i LOV- och LOU-avtal för privat drivna välfärdsverksamheter.

– Många som är timanställda inom till exempel äldreomsorgen eller LSS har osäkra anställningar som innebär att de måste vara tillgängliga jämt ifall något arbetspass skulle dyka upp, och de har ofta inte råd att sjukskriva sig när de är sjuka eftersom många saknar sjukpenning. Så ska ingen behöva ha det i arbetslivet. Vi vill se till att personalen inom omsorgen har trygga anställningar och bra villkor, säger Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

Förra perioden som Vänsterpartiet var med och styrde Stockholms stad inleddes arbetet med att få ner den höga andelen timanställningar i staden. Det vill Vänsterpartiet nu fortsätta med.

– Arbetsvillkoren och anställningstryggheten inom äldreomsorgen måste bli bättre, det har inte minst coronapandemin lärt oss. Nu behöver vi ett maktskifte i Stockholm så att vi får ett styre som sätter välfärden och personalen främst, säger Clara Lindblom.

 

Kopiera länk