artikel

V: Inrätta en kvinnofridsfond för finansiering av skyddat boende

Vänsterpartiet i Stockholms stad vill inrätta en kvinnofridsfond för att säkerställa finansieringen av skyddat boende för våldsutsatta. Idag larmar kvinnojoursrörelsen om att en del kvinnor och barn inte beviljas tillräckligt långa placeringar på skyddat boende. Eftersom stadsdelsnämnderna idag saknar ett eget ekonomiskt anslag för våldsutsatta föreslår Vänsterpartiet därför att Stockholm stad inrättar en kvinnofridsfond för att hjälpa stadsdelarna med finansieringen och därmed säkerställer att ekonomin aldrig blir ett hinder för placering på skyddat boende.

– Att ta sig ur en våldsam relation är svårt och det är tyvärr inte ovanligt att kvinnor och barn inte får stanna på det skyddade boendet tillräckligt länge för att ett uppbrott ska komma till stånd. Vi vet också att kvinnor som mördas av en närstående ofta har varit i kontakt med socialtjänsten eller polisen, men att samhället ändå inte lyckats skydda dem från dödligt våld. Det är helt oacceptabelt. Ibland behövs en längre placering på skyddat boende, inte minst eftersom bostadsmarknaden är så svår i Stockholm, och då ska man få det. Det ska inte vara en fråga om pengar, säger Alexandra Mattson (V), vice ordförande i socialnämnden.

Vänsterpartiet föreslår att 15 miljoner kronor läggs i fonden första året för att sedan utvärderas.

– Stadsdelarna måste få de resurser som de behöver för att kunna hjälpa kvinnor som behöver fly en våldsam situation och söka skydd, det måste kommunen och de ansvariga politikerna se till. Med vårt förslag om en kvinnofridsfond skulle fler kvinnor och barn kunna få den hjälp och det skydd som de har rätt till, säger Alexandra Mattsson.

Kopiera länk