artikel

DEBATT: Stockholms fria kulturliv behöver röd politik

Stockholm har alla förutsättningar för att bli en kulturstad i världsklass, där alla har möjlighet att ta del av spännande kultur, där konstnärer har råd och plats att skapa och där den konstnärliga friheten värnas. Det menar Torun Boucher (V), vice ordförande kulturnämnden Stockholms stad.

Kultur är något som de flesta håller med om är viktigt i livet. Vi skulle tycka att tillvaron var rätt trist om vi inte kunde gå på konstutställningar, teater, konserter, bio och så vidare. Under pandemin blev det tydligt att kulturen har en stor roll i våra liv, och avsaknaden av kulturupplevelser var tråkig för många.

Trots att kultur är så viktigt tycker ofta politiker till höger att kulturen borde finansiera sig självt. Kul med kultur, men gärna gratis tack! Nyligen gick Centerpartiet på riksnivå ut och föreslog att kultur i större utsträckning ska finansieras av privata intressen. Och det går ju utmärkt för den kommersiella kulturen som privata företag kan göra vinst på och därför är intresserad av att finansiera. Men all kultur kan inte överleva utan hjälp från staten och kommunen, och det innebär inte att den inte behövs.

Att se kultur som något som bara ska säljas och konsumeras är också att helt missa poängen med varför kulturen är viktig. Kulturen inspirerar, förändrar och engagerar. Den skapar sammanhang och trygghet och låter människor uttrycka sig och utvecklas. På sådana värden går det inte att sätta en prislapp, och det går inte heller att förlita sig på att privata intressen ska finansiera den typen av kulturarbeten. 

Ett av de största problemen för det fria kulturlivet i Stockholm är bristen på lokaler och ateljéer. Den nuvarande blågröna majoriteten har med stor iver sålt ut fastighet efter fastighet och staden äger därför allt färre lokaler. Av de lokaler som finns att hyra har många dessutom väldigt höga hyror som gör det svårt för kulturarbetare eller föreningar att ha råd med dem. Så ska det inte vara, kultur- och föreningslivet måste få tillgång till anpassade och säkra lokaler med överkomliga hyror.

Det fria kulturlivet behöver stärkas, inte minst efter pandemin som drabbade konstnärer och frilansare hårt. Kulturskaparna måste få mer stöd av staden och det behövs även fler lokaler och ateljéer med rimliga hyror, runt om i Stockholm.

Stockholm måste också ha råd att husera barnteaterscener, danslokaler och musikscener. Vi har ett ansvar för att det finns lokaler där kulturutövare kan ta sina första steg och där smal kultur med liten publik får plats. Ju fler centrum som säljs ut desto svårare blir det för staden att garantera att det finns kulturutbud i hela staden.

När det kommer till kritan är ekvationen egentligen mycket enkel: om vi vill kunna ta del av ett spännande och omfångsrikt kulturutbud måste vi stötta de som skapar kulturen. Om vi vill bredda representationen, både i publiken och i skapandet av de konstnärliga verken, måste vi se till att det inte bara är miljonärer som kan försörja sig som kulturarbetare. Det är viktigt för oss alla.

Torun Boucher (V), vice ordförande kulturnämnden Stockholms stad

Kopiera länk