Nominera
V-logga

Är du vår nästa vigselförrättare?

Nomineringsanmodan för vigselförrättare

Inför den nya mandatperioden behöver vi nomineringar till vigselförrättare. Antalet vigselförrättare beror på valresultatet och den slutliga rösträkningen har inte kommit från länsstyrelsen ännu. Baserat på det preliminära resultatet där Vänsterpartiet just nu ser ut att få 16 mandat i kommunfullmäktige skulle antalet uppdrag som vigselförrättare bli 5 stycken.

Vi har för närvarande 4 vigselförrättare som har förordnanden fram till årsskiftet.

Vigselförrättare som ska viga i Stadshuset nomineras av fullmäktige den 17 oktober 2022

Efteråt skickas ansökan om förordnande till länsstyrelsen där vissa krav ska godkännas

Länsstyrelsen beslutar därefter om förordnande. Mandatperioden för uppdraget att viga i Stadshuset är 4 år som påbörjar 1 januari 2023. Förordnandena för att få vigselrätt från länsstyrelsen kan dock vara på 2, 3 eller 4 år. De förrättare som väljs av KF nu får förhoppningsvis ett förordnande på 4 år.

Vigselförrättarna förväntas viga i Stadshuset minst 8 lördagar per år (2 timmar, ca 18 vigslar)

 

Den som nomineras ska också kunna skriva under på följande:

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholm stad och vara medlem. Alla medlemmar har rätt till att nominera via sin förening. Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

  • Namn och sysselsättning
  • Adress
  • Mobilnummer
  • E-postadress
  • Fullständigt personnummer
  • Motivering

Sista nomineringsdag är den 9 oktober 2022. Nomineringarna ska skickas till [email protected]

Kopiera länk