artikel

Stockholms stad får ett rödgrönt styre

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Stockholm bildar ett rödgrönt styre för en jämlik, öppen och klimatsmart stad. Välfärden, tryggheten och klimatomställningen kommer att stå i fokus de kommande fyra åren.

– Stockholmarna har röstat för förändring, och jag är glad att väljarna har gett oss förtroende att leda staden. Tillsammans tar vi ansvar för Stockholm i ekonomiskt tuffa tider. Vi står för en politik som skapar sammanhållning, ökar jämlikheten och som tar tydligt avstånd från högerpopulism, säger Karin Wanngård (S).

– Jag är glad och stolt över det här rödgröna styret. Tillsammans kommer vi att leverera en politik för en starkare välfärd och för klimatomställning. En av de största utmaningarna för det nya styret är bostadssituationen i Stockholm och vi ska göra allt vi kan för att bygga fler hyresrätter med hyror som vanligt folk har råd med, säger Clara Lindblom (V).

– Miljöpartiet fortsätter att vara garanten för en kraftfull miljö- och klimatpolitik i Stockholm. Nu skärper vi klimatmålen, minskar biltrafiken och ser till att Stockholm blir en stad för människor, säger Åsa Lindhagen (MP).

Fakta

Måndag 17 oktober kl. 18.00 kommer kommunfullmäktige välja kommunstyrelse och borgarråd för kommande mandatperiod.

Kopiera länk