artikel
Torun står vid ett podie och talar in i en mick.

Stockholms stads nya styre återtar Sabbatsbergsbyns äldreboende i kommunal regi

Det rödgröna styret har beslutat att återta äldreboendet Sabbatsbergsbyn i kommunal regi. Idag drivs boendet av företaget Attendo men avtalet löper ut under 2023 och kommer inte att förnyas. Företaget har bland annat brustit i sitt åtagande att tillhandahålla kohortvård på boendet och brutit mot meddelarfriheten.

Sabbatsbergsbyn uppmärksammades under pandemin 2020 när en radiodokumentär avslöjade hur ett vårdbiträde fått en erinran från sina chefer för att ha larmat om missförhållanden i omsorgen av de äldre. I veckan dömdes två personer vid företaget för brott mot meddelarfriheten som en konsekvens av detta. Beslutet att återta äldreboendet i kommunal regi är ett första steg i att öka stadens kontroll över äldreomsorgen och höja kvaliteten inom äldreomsorgen i Stockholm.

– Nu skärper vi kraven på äldreomsorgen i Stockholm. De aktörer som inte lever upp till stadens kvalitetskrav ska inte få fortsätta bedriva omsorg. Missköter man sig ska det få konsekvenser. Alla har rätt till en trygg och värdig äldreomsorg, säger Karin Wanngård (S) finansborgarråd i Stockholms stad.

Det nytillträdda styret i Stockholms stad har varit tydliga med att kvaliteten i välfärden kommer stå i fokus under den kommande mandatperioden.

– Vi kommer inte se mellan fingrarna på företag som bryter mot stadens kvalitetskrav. I det här fallet är bristerna allvarliga och det har fått konsekvenser för de äldre. Jag tvivlar inte ett dugg på att personalen gjort sitt absolut bästa och jag hoppas att de följer med när Sabbatsbergsbyn övergår i kommunal regi, men förtroendet för företaget är förbrukat på det här boendet, säger Torun Boucher (V), äldreborgarråd i Stockholms stad.

Beslutet förväntas formellt fattas på Norrmalms stadsdelsnämnd under torsdagskvällen, den 20 oktober.

Fakta

  • Kohortvård är en vårdform där man separerar sjuka och friska personer från varandra för att minska smittspridning.
  • Meddelarfrihet är en grundlagsskyddad rättighet för alla människor att ta kontakt med media.
Kopiera länk