artikel

”En svältbudget för kommunerna”

Idag presenterade den nya högerregeringen budgeten för 2023. I budgeten skjuts det till 6 miljarder extra till kommunerna, samtidigt som Sveriges kommuner och regioner (SKR) uppskattar behoven till minst 20 miljarder kronor. En svältbudget för kommunerna, menar Vänsterpartiet i Stockholms stad.

– Det här är en svältbudget för kommunerna som kommer påverka det som står folk närmast, bland annat hur många lärare vi har råd med i skolorna, hur anslagen till förskolan kommer bli och hur omsorgen om de äldre kommer fungera. Vi hade inte väntat oss mycket från regeringen, men det här är sämre än vi kunnat förutse. Det är ett stålbad som väntar landets kommuner, säger Clara Lindblom (V), bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stads rödgröna styre.

Kopiera länk