artikel

Nytt högre mål för byggandet av allmännyttiga hyresrätter

I Stockholms stads budget för 2023 sätter det rödgröna styret ett nytt högre mål för hur många hyresrätter som stadens allmännyttiga bostadsbolag ska bygga. Det nya målet är 3500 lägenheter under mandatperioden.

Det är i Stockholms stads budget för nästa år som det nya högre målet finns inskrivet. Tidigare har målet varit 600 allmännyttiga hyresrätter om året.

– Vi står inför ett tufft ekonomiskt läge i Sverige med en kommande lågkonjunktur och då är det viktigare än någonsin att kommunerna håller uppe allmännyttans byggande. Vi har ju fortfarande ett väldigt stort behov av hyresrätter med hyror som vanligt folk har råd med och dessutom är det viktigt för jobben i byggbranschen, säger Clara Lindblom (V), bostads- och fastighetsborgarråd.

I budgeten införs även ett nytt direktiv för de allmännyttiga bostadsbolagen som handlar om varsamhet vid upprustningar och renoveringar. Syftet är att arbeta mer hållbart, värna kulturhistoriskt klassade värden och säkra hyresgästernas möjlighet att bo kvar även efter upprustning.

– Det är inte hållbart att riva ut till exempel ett äldre kök och byta ut det mot ett nytt, om det gamla fortfarande fungerar. Dessutom riskerar kulturhistoriska värden att gå förlorade. När något är för slitet eller trasigt ska det bytas ut men utgångspunkten måste vara att upprusta med varsamhet, säger Clara Lindblom.

Kopiera länk