artikel

Stockholms stads budget 2023 – för en jämlik, öppen och klimatsmart stad

Idag presenterade det rödgröna styret – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet – förslaget till Stockholms stads budget för 2023. Trots ett ekonomiskt svårt läge är budgeten en kraftsamling för välfärden, tryggheten och klimatet.

– Det är en stabil och ansvarsfull budget som vi presenterar idag. Vi gör de prioriteringar som krävs för att bibehålla en stark välfärd. Stora resurser tillförs nu till skolan med fokus på de lägre årskurserna samt elevhälsan. Men också till förebyggande insatser för att öka tryggheten och motverka kriminalitet samt progressiva satsningar som tar Stockholm vidare mot målet att senast 2030 vara klimatpositiv. Det säger finansborgarrådet Karin Wanngård (S).

– Vi har satt välfärden och klimatomställningen först i den här budgeten och det är en bra prioritering. Vi höjer också målen för byggandet av hyresrätter och ska arbeta för att pressa hyrorna eftersom Stockholm behöver fler bostäder med hyror som vanligt folk har råd med, säger Clara Lindblom (V).

– I mandatperiodens första budget tar vi ytterligare kliv i arbetet med att skapa en klimatsmart stad med människan i fokus. Skärpta klimatmål, stärkt natur och en mer levande stadsmiljö är några av sakerna vi nu presenterar, säger Åsa Lindhagen (MP).

Läs budgetförslaget i sin helhet här.

Kopiera länk