artikel

Nomineringsanmodan för stadsdelsnämnden Järva

Stadsdelsnämnderna tar beslut om kommunal service och omsorg för dem som bor i stadsdelsområdet. Några av dessa frågor är kommunal skola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, stadsmiljöarbete, socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, konsumentvägledning, fritids- och kulturverksamhet.

Stockholm är en stad i ständig utveckling. Staden behöver hela tiden vässa den organisation som arbetar med att göra stadens verksamheter så bra som det är möjligt för så många som möjligt. Staden ska öka möjligheterna att arbeta samordnat, snabbt och målinriktat i Järvaområdet, oberoende av nuvarande stadsdelsgränser. Stadens organisation ska utvecklas för att bättre möta stockholmarna i deras vardag. Därför ska stadsdelsnämnderna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista sammanläggas till en stadsdelsnämnd.

Sammanläggningen på Järva kommer att ske i juni och inför detta behöver vi förrätta några ytterligare val med föregående nomineringsprocess.

Valen som skall förrättas är:

  • Ordförande för stadsdelsnämnden Järva, där repskapet väljer den 25/1- 2023
  • Ledamöter/ersättare som väljs av KF-gruppen den 25/1- 2023
  • Sista anmälningsdag för nomineringar är den 20 januari 2023

(Obs. Ett likadant val kommer att utföras för Norra innerstaden vid ett separat tillfälle)

Grundkrav för nominering är att vara boende i stadsdelen och att vara medlem i Vänsterpartiet. Intresse för sakfrågorna och vår politik är önskvärt. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Du som är intresserad kontaktar din lokala partiförening, som ansvarar för beredandet.

Nomineringen ska innehålla en motivering samt en presentation av nominerade personer, samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

  • Namn
  • Adress
  • Mobil
  • E-postadress
  • Fullständigt personnummer

Sista nomineringsdag är den 20 januari 2022 Nomineringarna ska skickas till [email protected]

Kopiera länk