artikel

Nomineringsanmodan nämndemän

Vi står inför ett nytt val av nämndemän för den nya mandatperioden som sträcker sig från 2024-01-01 till 2027-12-31.

För att tingsrätten ska hinna genomföra den obligatoriska behörighetskontrollen samt den obligatoriska utbildningen av samtliga nämndemän ber vi våra partiföreningar i Stockholms stad att komma in med nomineringar senast den 20 april.

Vid val av nämndemän ska det eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. Ur ett demokratiperspektiv är det viktigt att nämndemannakåren speglar befolkningen.

Proceduren kring val av nämndemän är följande i Stockholms stad:

 • Mars: Distriktet i samarbete med V-Stadshuset anordnar ett informationsmöte inför nomineringar till nämndemän
 • 20 april- sista datumet för föreningar att komma in skriftligen med nomineringar och motiveringar
 • 24 maj- V-gruppmötet i Stadshuset tar beslut om våra listor till nämndemän
 • 7 juni -valen kommer beredas i kommunstyrelsen
 • 7-14 juni- partierna kommer att nominera personer i e-Vald
 • 16 juni-Kommunfullmäktiges valberedning i Stadshuset behandlar partiernas förslag
 • 19 juni- Valet sker i kommunfullmäktige

Listorna på nominerade nämndemäns kandidater ska innehålla följande:

 • För- och efternamn
 • Fullständigt personnummer (mycket viktigt!)
 • Adress
 • E-postadress
 • Aktuellt mobilnummer
 • Tidigare erfarenhet av att vara nämndeman
 • Motivering

Tingsrättens behörighetskontroll består i kontroll av uppnådd myndighetsålder, folkbokföringsadress, medborgarskap, utdrag ur belastningsregistret, förvaltarfrihetsbevis och konkursfrihetsbevis.

Efter godkänd behörighetsprövning blir de nyvalda nämndemännen kallade till utbildning. Grundutbildningarna för helt nya nämndemän kommer att hållas under hösten 2023. Omvalda nämndemän kan börja tjänstgöra direkt efter godkänd behörighetskontroll men de ska genomgå en vidareutbildning under hösten 2023. Det är viktigt att poängtera för valda nämndemän att utbildningarna är obligatoriska.

Nomineringarna från föreningarna ska skickas till [email protected] senast 20 april 2023.

GEOGRAFISKT OMRÅDE FÖR RESPEKTIVE TINGSRÄTT

STOCKHOLMS TINGSRÄTT (V-61 nämndemän)

Stockholms tingsrätt utgörs av innerstadsförsamlingarna:

Stockholms domkyrkoförsamling, S:t Johannes, Adolf Fredrik, Gustav Vasa, S. Matteus, Engelbrekt, Hedvig Eleonora, Oscar, Maria Magdalena, Högalid, Katarina, Sofia, Kungsholmen, S.t Göran, Essinge församlingar, Lidingö kommun

SOLNA TINGSRÄTT ( V-24 nämndemän)

Delar av Stockholms län:

Ekerö, Solna, Sundbybergs kommuner samt Västerorts församlingar Bromma, Hässelby, Kista, Spånga, Vällingby, Västerled.

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT (V- 30 nämndemän)

Delar av Stockholms län:

Botkyrka, Haninge, Huddinge och Nynäshamns kommuner samt Brännkyrka, Enskede, Farsta, Hägerstens, Skarpnäcks, Skärholmens och Vantörs församlingar i Stockholms kommun

OBS! Alla nomineringar måste beslutas av föreningen, antingen via medlemsmöte eller föreningsstyrelse. Enskilda nomineringar tas inte emot.

Kopiera länk