artikel
Torun står vid ett podie och talar in i en mick.

Stockholm tar fram nollvision för hemlöshet bland äldre

Stockholms stad ska ta fram en nollvision för hemlöshet bland äldre. Det beslutades på gårdagens äldrenämnd i staden. Arbetet med att minska antalet äldre som lever i hemlöshet påbörjades 2015 av den dåvarande rödgrönrosa majoriteten, och nu tas nästa steg av det nya rödgröna styret.

Syftet med nollvisionen är att Stockholms stad ska prioritera långsiktigt förebyggande arbete och stödjande insatser för att undvika att äldre personer hamnar i hemlöshet, och att de som idag är hemlösa ska få en bostad.

– Det är inte värdigt en rik stad som Stockholm att äldre sover på nattbussen eller åker pendeltåg halva natten för att värma sig. All hemlöshet är fruktansvärd, men det tär särskilt på gruppen äldre. Vi måste göra mer för att hemlösa äldre ska få ett hem, säger Torun Boucher (V), äldreborgarråd i Stockholms stad.

Nollvisionen kommer att tas fram av äldreförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen och ska vara färdig senast i december 2023.

– Förra gången vi var med och styrde öppnade vi bland annat ett nytt boende för äldre hemlösa och minskade antalet äldre i hemlöshet, så vi vet att det går att göra även om det kan ta tid. Målet ska vara att alla äldre ska ha ett permanent boende, och därför är jag väldigt angelägen om att arbetet med en nollvision nu påbörjas, säger Torun Boucher.

Kopiera länk