artikel
Clara Lindblom i svart kavaj vid ett soligt stadshus.

DEBATT: Så bygger vi bort både bostadsbristen och segregationen

För att skapa en socialt hållbar stad behöver vi bygga fler hyresrätter med överkomliga hyror i områden som i dag domineras av bostadsrätter, villor och småhus. En aktiv bostadspolitik stärker möjligheterna att på sikt bryta segregationen.

Dagens Stockholm är en segregerad stad. Mellan stadsdelarna råder stora skillnader i inkomst, utbildningsnivå och hälsa. Klassklyftorna mellan stadsdelarna är dessutom i sig reproducerande; ett barns livschanser påverkas av vilket område föräldrarna bor i. För att bryta utvecklingen behöver politiken ta ett betydligt större ansvar än i dag.

Samtidigt är också bostadsbristen stor. Befolkningen har under lång tid ökat i betydligt snabbare takt än bostadsbyggandet. Fler personer behöver dela på färre bostäder. Det skapar en situation där många barnfamiljer tvingas tränga ihop sig i alldeles för små lägenheter och där unga vuxna otåligt står och stampar i föräldrarnas hem i väntan på att kunna påbörja vuxenlivet.

Om bostadsförsörjningen ska fungera behöver det byggas fler hyresrätter med hyror som vanligt folk har råd med

Bostadsbristen drabbar många, men inte alla och inte alla lika mycket. Antalet nybyggda hyresrätter i Stockholm har länge varit försvinnande få jämfört med ägda bostäder. Dessutom har Stockholms stad under borgerligt styre gjort allt i sin makt för att sälja ut och ombilda de hyreslägenheter som staden redan byggt. Utförsäljningarna har gjort att allmännyttan helt försvunnit från vissa stadsdelar.

På en bostadsmarknad så dominerad av ägande blir lägenheter för de med låga eller normala inkomster allt svårare att hitta. Men alla människor har rätt till en bostad. En rätt som inte är förhandlingsbar eller villkorad, den är absolut och har ingen kontantinsats som krav. Om bostadsförsörjningen ska fungera behöver det byggas fler hyresrätter med hyror som vanligt folk har råd med. Och det är allmännyttan som har lägre krav på inkomst och som dessutom lämnar sina lägenheter till bostadsförmedlingen. Den är garanten för att det finns bostäder som människor med olika bakgrund och ekonomi kan efterfråga.

Under de kommande åren kommer vi inte heller ha några ombildningar av hyresrätter, utan behålla de lägenheter som finns i dag

Vänsterpartiet och det rödgröna styret i Stockholms stad höjer därför ambitionen för byggandet av allmännyttiga hyresrätter från 600 lägenheter per år till minst 3 500 över mandatperioden. Under de kommande åren kommer vi inte heller ha några ombildningar av hyresrätter, utan behålla de lägenheter som finns i dag. Och när vi planerar för nya bostäder ska planen vara att långsiktigt skapa en stad som håller ihop.

Vänsterpartiet vill bygga fler hyresrätter med överkomliga hyror i områden som i dag präglas av bostadsrätter, villor och småhus

Det är ingen naturlag att Stockholm har områden och människor som isoleras från varandra. Med en aktiv kommunal bostadspolitik är det möjligt att bryta mönstret. Vi behöver bygga en mer socialt blandad stad, med en mix av boendeformer i samma stadsdel. Vänsterpartiet vill bygga fler hyresrätter med överkomliga hyror i områden som i dag präglas av bostadsrätter, villor och småhus. När människor med olika bakgrund och inkomst bor i samma stadsdel skapas också naturliga mötesplatser i vardagen. Det är helt nödvändigt om vi ska lyckas bryta segregationen.

I dag är stadens investeringsstrategi för stadsutveckling i hög grad baserad på markens värde. Det innebär att rikare stadsdelar får ta del av större investeringar i exempelvis parker och torg än fattigare områden där markvärdena är lägre. Under vårt rödgröna styre ska investeringsstrategin ses över för att få en ökad ekonomisk omfördelning mellan olika projekt. Syftet är att förbättra det offentliga rummet i hela staden, inte bara i välbeställda områden.

Vänsterpartiets politik för att bryta bostadssegregationen:

  • Bygg fler hyresrätter som vanligt folk har råd med.
  • Stopp för ombildningar i allmännyttan.
  • Fler hyresrätter med överkomliga hyror i områden som i dag domineras av ägda boenden.
  • Se över stadens markanvisning för att mer attraktiv mark ska reserveras åt hyresbostäder.

Vårt Stockholm ska vara en plats för alla, inte bara dem som har råd.

Clara Lindblom, Bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad

Kopiera länk