artikel

Staden stänger förskola efter allvarlig kritik – förskoleborgarrådet kommenterar

Stockholms stad har beslutat att stänga förskolan Grimsta, som drivs av företaget Norlandia Förskolor Kids2Home AB. Bakgrunden till beslutet är allvarliga brister, bland annat i barnsäkerheten och den pedagogiska kvalitén på verksamheten. Förskoleborgarrådet Alexandra Mattsson (V) står bakom beslutet och efterfrågar samtidigt fler möjligheter för kommunen att kunna agera mot företag som inte sköter sig.

Beslutet om stängning av förskolan i Grimsta grundar sig i mycket allvarliga brister som fortsatt över tid.

Bland annat handlar det om brister i barnsäkerhet, som att det saknats petskydd i eluttag och att dörrar in till hälsofarliga preparat har varit öppna eller olåsta. Personal saknar också utbildning i brandskydd och första hjälpen.

Förskolan saknar också legitimerade förskollärare och personalsituationen är instabil. Lokalerna är slitna och det finns inte tillräckligt med material för barnen att leka med. Barn i behov av särskilt stöd får inte heller det stöd som de behöver.

– Det här är ett extremt exempel på hur ett vinstdrivande företag kan dränera en förskola på resurser på bekostnad av barnen. Barn ska inte behöva ha det såhär och jag är lättad över att den här förskolan nu stängs så att de här barnen kan få en bättre och tryggare förskola, säger Alexandra Mattsson.

Det har den senaste tiden förekommit kritik mot ett antal privata företag inom förskolan i Stockholm. Alexandra Mattsson efterlyser skarpare verktyg för kommunen att agera mot företag som driver förskolor och som inte sköter sig.

– Kommunerna måste få större möjligheter att stoppa oseriösa aktörer från att starta nya förskolor och att återkalla tillståndet för de som inte sköter sig. Såhär kan det inte få fortsätta, säger Alexandra Mattsson.

De barn som idag går på förskolan i Grimsta kommer kunna få plats på Hässelby-Vällingbys kommunala förskolor. Beslutet om stängning gäller från den 17 mars.

Beslutet om stängning gäller: Norlandia Förskolor Grimsta (Norlandia Förskolor Kids2Home AB) på Grimstagatan 27.

Kopiera länk