artikel

Nomineringsanmodan för Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad

Vi söker en ersättare till Stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadsnämnden har det politiska ansvaret för översiktlig planering, detaljplanering, bygglovsgivning och stadsmätning i Stockholm. Nämnden sammanträder 13 gånger per år. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholm stad och vara medlem. De som är intresserade ska ha intresse för de sakfrågor som finns i denna nämnd samt vara beredd att även delta i Stockholmsvänsterns möten på kvällar och ev. på helger.

Arbetet kräver att man  kan avsätta tid för inläsning av handlingar samt möten med både den som är ledamot samt studiebesök etc. Det är spännande uppdrag och du kommer även få en inblick i det övriga arbetet som Stockholmsvänstern gör.

Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

  • Namn och titel
  • Adress
  • Mobil
  • E-postadress
  • Fullständigt personnummer

Sista nomineringsdag är den 11 april. Nomineringarna ska skickas till [email protected]

Kopiera länk