artikel

Pandemin ett kvitto på behovet av kommunala äldreboenden

Det rödgröna styret i Stockholms stad har beslutat att återta vissa äldreboenden i kommunal regi som ett led i arbetet för att förbättra äldreomsorgen i staden. Vi är fast beslutna att göra allt i vår makt för att stärka beredskapen inom äldreomsorgen och åtgärda de brister som försatte äldre i onödig fara under pandemin. Vi står upp för en äldreomsorg som ger äldre en trygg och meningsfull tillvaro och personalen en god arbetsmiljö, skriver Vänsterpartiets Torun Boucher, kultur- och äldreborgarråd i en replik i Dagens Arena.

Kopiera länk