artikel

Nomineringsanmodan för Stockholms Konserthusstiftelse

Vi söker en ledamot till Stockholms Konserthusstiftelse. Konserthusstiftelsens styrelse sammanträder ungefär varannan månad ett par timmar på eftermiddagen. Styrelsen är ansvarig för verksamheten på Konserthuset och underhållet av fastigheten. Regionen är den största stöttande aktören för Konserthuset men Stockholms stad stöttar också verksamheten, inte minst genom att underlätta dialogen kring sådant som rör fastigheten. Konserthuset är en av Stockholms viktigaste livescener med ett digert och ambitiöst arbete för att bredda och tillgängliggöra repertoaren.

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholm stad och vara medlem. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

  • Namn
  • Adress
  • Mobilnummer
  • E-postadress
  • Fullständigt personnummer

Sista nomineringsdag är den 13 september. De som nomineras ska vara tillfrågade. Nomineringarna ska skickas till [email protected]

Kopiera länk