artikel

Nomineringsanmodan för Kyrkogårdsnämnden i Stockholms stad

Vi söker en ersättare till kyrkogårdsnämnden. Kyrkogårdsnämnden har det politiska ansvaret över kyrkogårdsförvaltningen som bedriver begravnings- och serviceverksamhet i Stockholms stad. Nämnden sammanträder sju gånger per år. Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholm stad och vara medlem. De som är intresserade ska ha intresse för de sakfrågor som finns i denna nämnd samt vara beredd att även delta i Stockholmsvänsterns möten på kvällar och ev. på helger.

Arbetet kräver att man  kan avsätta tid för inläsning av handlingar samt möten med majoriteten samt studiebesök etc. Det är ett viktigt uppdrag och du kommer även få en inblick i det övriga arbetet som Stockholmsvänstern gör.

Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

  • Namn och titel
  • Adress
  • Mobil
  • E-postadress
  • Fullständigt personnummer

 Sista nomineringsdag är den 20 november. För frågor om nämndens arbete kontaktas Sara Stenudd- ordförande i kyrkogårdsnämnden. [email protected] Nomineringarna ska skickas till [email protected]

Kopiera länk