artikel

Nomineringsanmodan för Servicenämnden

Servicenämndens kärnverksamhet är administrativa tjänster. På uppdrag av kommunstyrelsen och andra nämnder ska servicenämnden svara för genomförandet av gemensamma administrativa processer.

Nämndens ansvar omfattar:

 • Ekonomiadministration
 • Löneadministration
 • Upphandlingsstöd, samt genomförande av centralupphandlingar
 • Rekryteringsstöd
 • Kontaktcenter Stockholm
 • Lokalplanering
 • Gemensam växel
 • E-handelsstöd

Det är en liten nämnd och (V) har en ordinarie och en ersättarplats. Nämnden brukar ha möte ungefär en gång i månaden på tisdagar halv nio på morgonen vid Globen – mötet tar ca en halvtimme.

Det utgår inget årsarvode, bara ett sammanträdesarvode när man är närvarande på 520:- före skatt

En gång i halvåret ett halvdagsmöte på förmiddagen inkl. lunch.

 

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholms stad och att vara medlem i Vänsterpartiet. Intresse för frågorna och vår politik är önskvärt. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt kompletta uppgifter enligt följande:

 • Namn  
 • Adress
 • Mobiltelefon
 • E-postadress
 • Fullständigt personnummer

Sista nomineringsdag är den 20 november 2023. Nomineringarna ska skickas till [email protected]

Kopiera länk