artikel
Alexandra Mattsson poserar i mörk kavaj och grå t-shirt i en pelargång som är klädd i varmt solljus.

Inkludera förskolan i utredningen om skolpeng

Det rödgröna styret i Stockholms stad har idag skickat en skrivelse till regeringen och Lotta Edholm angående den utredning om skolans finansiering som presenterades i förra veckan. Med skrivelsen uppmanar vi regeringen att inkludera förskolan i utredningen.

Trots att skolpengssystemet fungerar på samma sätt för förskola som för övriga skolformer så inkluderas inte förskolan i regeringens nytillsatta utredning.

– Det är under all kritik att regeringen helt exkluderar förskolan från utredningen om skolans finansiering. Lotta Edholm som själv suttit i styrelsen för ett vinstdrivande förskolebolag borde veta att samma problem med överetablering, överkompensering och vinstmaximering av privata aktörer förekommer i förskolan såväl som i skolan, säger Alexandra Mattsson (V), förskoleborgarråd.

I skrivelsen lyfter vi bland annat att de stora omotiverade skillnaderna i finansieringen av skolan i allra högsta grad gäller även förskolan. Förskolan såväl som skolan behöver blir mer jämlik över hela landet. Och förskolan behöver få möjlighet till en rimlig finansiering och ses som det första steget i utbildningskedjan.

Vi lyfter även att vi helst sett att regeringen gått vidare med de utredningsförslag som togs fram under det föregående styret, istället för att tillsätta ännu en utredning.

– Det är positivt att regeringen erkänner de stora bristerna i den ekonomiska styrningen av skolan och att en utredning tillsätts för att förändra. De här problemen har dock varit kända under lång tid och det som behövs är egentligen inte fler utredningar utan att helt förbjuda aktiebolagen och vinstintresset från att verka i skolan och förskolan om du frågar mig, säger Alexandra Matsson

Läs skrivelsen i sin helhet här.

Kopiera länk