artikel
Sommarbild med grönskande träd framför Stockholms stadsbiblioteks oranga fasad.

Nomineringsanmodan för kulturnämnden i Stockholms stad

Vi söker en representant till kulturnämnden. Kulturnämnden ansvarar för kulturförvaltningen och stadsarkivet. Det som ligger under kulturnämndens paraply är kulturverksamheter, bibliotek, kulturskolan, bidragsgivning, Stockholms Stadsmuseum, offentlig konst, stadsarkivet. Kulturnämnden sammanträder tio gånger per år. Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Önskvärt är det om du har ett genuint intresse för kultur och kulturfrågor i Stockholm samt att vara beredd på att även delta i våra interna möten ca 1 kväll/månad. Arbetet kräver att du kan avsätta tid för inläsning av handlingar, skriva uttalanden i samråd med V-gruppen i nämnden samt att delta i möten med partigruppen i nämnden. Det är ett spännande uppdrag och du kommer även få inblickar i det övriga arbetet som Stockholmsvänstern gör.

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholm stad och vara medlem. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

  • Namn
  • Adress
  • Mobilnummer
  • E-postadress
  • Fullständigt personnummer

Sista nomineringsdag är den 26 november. De som nomineras ska vara tillfrågade. Nomineringarna ska skickas till [email protected]

Kopiera länk