artikel
Landskapsvy över gamla stan i Stockholm i soligt väder.

Nomineringsanmodan för Valnämnden

Vänsterpartiet i Stockholms stad söker en representant till valnämnden. Stockholms stads  valnämnd ansvarar för genomförandet av valen och ska bland annat utrusta och bemanna lokalerna där valen sker, sköta den preliminära sammanräkningen av rösterna och rapportera resultaten. Valnämnden ansvarar för valnämndens kansli, som bistår nämnden med det praktiska genomförande av val i Stockholms stad. Nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Nämnden har 9 sammanträden om året.

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholms stad och att vara medlem i Vänsterpartiet. Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

  • Namn
  • Adress
  • Mobil
  • E-postadress
  • Fullständigt personnummer

Sista nomineringsdag är den 26 november. Nomineringarna ska skickas till [email protected]

Kopiera länk