artikel

Nomineringsanmodan för avfallsnämnden

Vi söker en ersättare till Avfallsnämnden. Avfallsnämnden är i personunion med SVOA (Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB) vilket innebär att den person som sitter i avfallsnämnden sitter också  i styrelsen för SVOA. Nämnden ansvarar för att fullgöra kommunens ansvar enligt Miljöbalkens 15 kapitel.

Det innebär att hushållsavfall och jämförligt avfall ska samlas in och transporteras till behandlingsanläggning för återvinning eller bortskaffning. Avfallsnämnden ansvarar även för att ta fram förslag till stadens renhållningsordning, som omfattar: avfallsplan, föreskrifter och taxa.

Vänsterpartiet har två ordinarie och två ersättarplats i nämnden. Nämnden sammanträder sex-sju gånger under ett år och i uppdraget ingår också att delta på gruppmöten i stadshuset och med sin partigrupp.

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholm stad och vara medlem. Intresse för frågorna och tidigare erfarenhet av bolagsstyrelse samt ekonomikunskaper är önskvärt. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Viktigt att den nominerade ska ha accepterat att bli nominerad. Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

  • Namn och sysselsättning
  • Adress
  • Mobil
  • E-postadress
  • Fullständigt personnummer
  • Motivering

Sista nomineringsdag är den 6 dec 2023 kl. 12:00 Nomineringarna ska skickas till [email protected]

Kopiera länk