artikel
Landskapsvy över gamla stan i Stockholm i soligt väder.

Nomineringsanmodan för Eva Bonniers stiftelse/donationsnämnd

Vänsterpartiet i Stockholms stad söker en representant till Eva Bonniers stiftelse.

Fonden tillkom genom ett testamente av den 22 april upprättat av Eva Bonnier. Konstnären Eva Bonnier testamenterade en summa pengar att användas till offentlig konst genom donationer

Ändamålet är dels att bekosta konstnärligt utsmyckande av offentliga byggnader (företrädesvis sådana avsedda för undervisning), dels prydande av allmänna platser i Stockholm med konstverk i skulptur eller skulptur och arkitektur i förening, dock icke minnesstoder av personer.

Donationsnämnden/stiftelsen består av 10 opolitiska/konstnärer och dylikt och två politiker, varav V har den ena platsen. Nämnden sammanträder max fyra gånger per år.

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholms stad och att vara medlem i Vänsterpartiet. Den som nomineras till nämnden bör besitta kunskap och intresse inom arkitektur och konst/offentlig konst.

Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt kompletta uppgifter enligt följande:

  • Namn och titel
  • Adress
  • Mobil
  • E-postadress
  • Fullständigt personnummer
  • Motivering

Sista nomineringsdagen är 10 januari 2024. Nomineringarna ska skickas till [email protected]

Kopiera länk