artikel

Nomineringsanmodan för uppdraget som suppleant till SGA fastigheter AB

Vi söker en suppleant till styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB(SGA Fastigheter). SGA Fastigheter ägs till 100 procent av Stockholms Stadshus AB, Stockholms stad.

Huvuduppdraget för SGA Fastigheter är att äga, förvalta och utveckla arenorna i Globen området. Verksamheten omfattar Tele2 Arena, Ericsson Globe inklusive Sky View, Hovet, Annexet samt nöjesdestinationen Tolv Stockholm. Styrelsen har möten ca fem gånger per år, alltid på morgonen på SGA Fastigheter, Arenatorget 1, Johanneshov.

Styrelsen består av fem ledamöter och fem suppleanter och sammanträder sex gånger per år.

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholm stad och vara medlem. Intresse för frågorna och vår politik är önskvärt. Alla medlemmar har nomineringsrätt. Enligt Vänsterpartiets stadga skall kvinnor vara representerade i valda organ och på förtroendeposter men minst 50 procent om inte synnerliga skäl förhindrar detta. Eftersom vi för närvarande har en manlig ledamot i styrelsen föredrar vi nominering av kvinnor.

Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

  • Namn
  • Adress
  • Mobil
  • E-postadress
  • Fullständigt personnummer

Sista nomineringsdag är den 6 maj 2024 Nomineringarna ska skickas till [email protected]

GDPR samtycke

I och med att du godkänner nomineringen godkänner du att Vänsterpartiet i Stockholms stad hanterar dina personuppgifter. Lämnade uppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s Dataskyddsförordningen (EU 2016/679, GDPR) samt tillhörande nationell lagstiftning.

Kopiera länk