artikel
Landskapsvy över gamla stan i Stockholm i soligt väder.

Nomineringsanmodan för kommunstyrelsens råd för nationella minoriteters rättigheter

Vänsterpartiet i Stockholms stad söker en representant till kommunstyrelsens råd för nationella minoriteters rättigheter.

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter: judar, samer, romer, sverigefinnar och tornedalingar. För att stärka de nationella minoriteternas rätt till delaktighet och inflytande samt att höja statusen för uppdraget om nationella minoriteters rättigheter beslutade kommunfullmäktige att inrätta ett råd för nationella minoriteters rättigheter.

Rådet ska:

  • Ge råd och stöd i strategiska frågor som har betydelse för nationella minoriteters rättigheter i Stockholms stad
  • Fungera som remissorgan i strategiska ärenden som berör nationella minoriteters rättigheter i Stockholms stad
  • Bevaka och följa upp frågor som påverkar nationella minoriteters rättigheter och livssituation.
  • Rådet ska ha möjlighet att i ett tidigt skede samråda, och komma med inspel, om de frågor av strategisk karaktär som berör nationella minoriteter.

Rådet består av tjugo ledamöter, vilka utses av kommunstyrelsen för tid som kommunstyrelsen bestämmer. Kommunstyrelsen utser fem förtroendevalda ledamöter, tre från majoriteten och två från oppositionen, som representerar staden. Representanter för de nationella minoriteterna nomineras av de nationella minoriteternas föreningar inom civilsamhället. Sammanlagt väljs femton ledamöter in i rådet, tre ledamöter per nationell minoritet. Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Grundkrav för nominering är att vara boende i Stockholm stad och vara medlem. Kunskap och engagemang i frågor är nödvändigt.

Till nomineringen behöver vi en presentation av nominerade personer samt så kompletta uppgifter som möjligt enligt följande:

  • Namn
  • Adress
  • Mobil
  • E-postadress
  • Fullständigt personnummer 

Sista nomineringsdag är den 20 maj kl. 12.00. Nomineringarna ska skickas till [email protected]

GDPR samtycke

I och med att du godkänner nomineringen godkänner du att Vänsterpartiet i Stockholms stad hanterar dina personuppgifter. Lämnade uppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s Dataskyddsförordningen (EU 2016/679, GDPR) samt tillhörande nationell lagstiftning.

Kopiera länk