• Hem
  • Ahmed Sharaf Ab...
sida

Ahmed Sharaf Abdi

Ålder: 26
Bostadsort: Rinkeby

Varför är du engagerad i Vänsterpartiet?
Jag är engagerad i Vänsterpartiet för att jag vill ha ett samhälle som är jämlikt och rättvist.

Nämn en fråga du tycker är särskilt viktig.
Vi måste prioritera problemen med ungdomsarbetslöshet högre och se till att unga snabbare kommer in på arbetsmarknaden. Det är särskilt viktigt för att förhindra att våra ungdomar dras in i kriminalitet.

Varför ska man rösta på Vänsterpartiet 2022?
Man ska rösta på Vänsterpartiet om man vill ha ett Stockholm som är jämlikt och rättvist.

Vad gör du när du inte sysslar med politik?
Jag jobbar i en skola som elevassistent. På fritiden spelar jag fotboll och kollar på AIK:s fotbollsmatcher.

Kopiera länk